Systemy Automatyki |
Pomiary |
Modernizacje |Kontakt:
tel.    : 794 32 77 32
tel.    : 516 92 40 04
email: biuro.sapm@gmail.com
Adres:
Stanisławowo 19B
15-604 Białysto
k

Zakres prac realizowanych przez nas obejmuje:


  • instalacje elektryczne i systemy zasilania (montaż okablowania i osprzętu, układy SZR, podłączenia wewnętrzne i przyłącza zewnętrzne);
  • instalacje i systemy AKPiA (montaż i oprzewodowanie czujników, elementów wykonawczych, podłączenie maszyn i urządzeń);
  • prefabrykacje szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych;
  • systemy sterowania - projektowanie, programowanie i instalacja sterowników (PLC, DCS, PAC),systemy wizualizacji (SCADA, HMI),  konfiguracja przetwornic;
  • pomiary elektryczne (ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania),rezystancji izolacji obwodów I- i III-fazowych, zabezpieczeń różnicowoprądowych, stanu instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uziemienia));
  • modernizacje - prace z zakresu elektrotechniki i automatyki w już funkcjnujących obiektach (konserwacje, przeglądy, naprawy, rozbudowy);
  • projektowanie i odtwarzanie dokumentacji (przerysowywanie starych schematów), aktualizacja dokumentacji, dokumentacja poinwestycyjna;
  • kompleksowa realizacja domu inteligentego (BMS) i monitoringu;
  • doradztwo i kontrola inwestycyjna;